Заглавия на книгите

 1. 1811г. – Славянска граматика- Сръбски
 2. 1830г. В Букорешской типографии
 3. 1837г. – Славянски древности
 4. 1840г. – Новия Завет- Измир
 5. 1843г. – Землеописание
 6. 1845г. – Малък служебник
 7. 1847г. – Цветособрание – Том 1
 8. 1847г. – Цветособрание Част 2
 9. 1847 – Първи понятия за детинско употребление
 10. 1850г. – Духовен зрак
 11. 1852г. – Българскаго царя Симеона- Руски език
 12. 1852г. – Житие светаго Григория
 13. 1853г. – Новия Завет – Букурещ
 14. 1854г. – Поучителни речи на старите философи
 15. 1855г. – Христоидиа или Благонравие
 16. 1856 – Историко критически изикания
 17. 1858г. – Първа храна на здравия човешки ум
 18. 1858г. – Цветосъбрание – Част 1
 19. 1859 – Кратка свещенна история за църквата на вехтия и новия завет
 20. 1859 – Български книжници
 21. 1859г. – Новия Завет – Лондон
 22. 1859г. – Книга за изповед
 23. 1859г. – Служебник
 24. 1863г. –  Живот на светаго Ивана претеч
 25. 1863г. – Френски език
 26. Окръжно писмо на Вселенския патриарх
 27. 1864г. – Славик
 28. 1864 – Въведение в всеобщата история
 29. 1864г. – Колибарската дъщеря
 30. 1864г. –  Малкия Хенри и неговата бавачка
 31. 1865 – Описание на Светият град Иеросалим
 32. 1865г. – Различни познания за ученици
 33. 1865г. –  Очерки из историята и народните сказания
 34. 1867г. – Наръчна сметачка
 35. 1868 – Малък Български писмовник
 36. 1868 – Словосъчинение
 37. 1868г. – Всеобща география
 38. 1869г. – Поглед върху происхождението на Българскии народ
 39. 1869г.- Черковни молитви и песни
 40. 1869г. – Догматическо богословие
 41. 1869г. – Поглед върху произхождението на Български народ
 42. 1869г. –  Исторически изследвания за Охридската и Ипекска архиепископии
 43. 1869г. – Физика
 44. 1869г. –  Изторически изследвания за Охридската и Ипекска архиепископии
 45. 1969г. –  Упътване за български язък
 46. 1870г. – Числителница
 47. 1871 – Начална граматика
 48. 1872 – Читалище повременно списание
 49. 1872 – Български Народен сборник
 50. 1872 – Книгопис на новобългарската книжнина 1806 – 1870
 51. 1872г. –  Българската правда и Гръцката кривда
 52. 1972г. –  Начална българска граматика
 53. 1872г. – Анатомия и физиология
 54. 1872г. – Химия
 55. 1873 – Физическа география
 56. 1873г. – Храната според здравето и хубоста
 57. 1873г. – История на Българския народ
 58. 1873г. – Кратка риторика
 59. 1873г. – Космография
 60. 1873 – Уроци по Българска черковна история-Р.Каролев
 61. 1874 – Историческо обозрение на България
 62. 1874г. Разкази за старовремените хора
 63. 1874г.- Слова и проповеди
 64. 1875 – Буквар за френски език
 65. 1875 – Кирил и Методи
 66. 1875г. –  Училищно здравословие за родители и ученици
 67. 1875г. – Аритметика по начина на Грубе
 68. 1876г. –  Настоящее положение Болгаръ
 69. 1878 – Наръчна свещеническа книга
 70. 1978г. – Александър II императур Всероссийски Покровител и Избавител Български
 71. 1879 – Добруджанско календарче
 72. 1979г.  – Извод от Българската история
 73. 1879г. – Земеописание част 2
 74. 1879г. – Земеописание част 3
 75. 1881г. – Хитър Петър
 76. 1882г. Наставления как да се гредат болните
 77. 1884 – Изторически паметници по времето на задругата
 78. 1884 – Изтупление дервиш или Възточни въпрос
 79. 1886г. – Преселение в Русия- Ръковски
 80. 1886г. – Дядо Добри
 81. 1890г. – Земеописание част 1
 82. 1892г. Кратки указания върху същноста на холерата и предпазителните мерки против неиа
 83. 1896г. – Хигиеническите живелища
 84. 1902г. – Българското опълчение в освободителната Руско- Турска война 1877 – 1878
 85. 1907г.  – Устав на Българското Търговско Параходно Дружество – Варна
 86. 1911г. –  Варненско археологическо дружество

Категории